E-SOLUTION
  

Application

 

  Doanh nghiệp của bạn có phần mềm hỗ trợ cho việc kinh doanh?
 
Phát triển ứng dụng thương mại điện tử
Phát triển ứng dụng hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định
Phát triển ứng dụng quản lý 
Cung cấp sản phẩm phần mềm trọn gói

 

Phát triển các ứng dụng thương mại điện tử
Xây dựng các WEB site, viết các ứng dụng chạy trong môi trường Internet/Intranet như chương trình tự động xử lý thông tin trao đổi giữa các doanh nghiệp, chương trình tích hợp các hệ thống thông tin doanh nghiệp, chương trình quản lý siêu thị động xử lý

Phát triển các ứng dụng hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định
Xây dựng Data warehouse, viết các chương trình dạng phân tích số liệu để trợ giúp ban lãnh đạo trong việc ra quyết định, lập kế hoạch/chiến lược, ... 

Phát triển các ứng dụng quản lý
Phát triển các ứng dụng quản lý như chương trình quản lý kế toán-tài chính, chương trình quản lý nhân sự tiền lương, chương trình quản lý bán hàng/công nợ, chương trình quản lý mua/nhập khẩu hàc ứng

 

Ðầu trang

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.