Hardware   \   Phần mềm   \   Kaspersky  
Kaspersky
Kaspersky BusinessSpace Security 50 - 99 Users Base 1 Year (KOSS-2) US$23.50
- Licence phần mềm Kaspersky BusinessSpace Security (Workstation + File server) cho máy trạm và máy …
Last Updated: 12/8/2009 9:44:59 AM
Kaspersky EnterpriseSpace Security 100 - 149 Users Base 1 Year (KOSS-3) US$28.50
- Licence phần mềm Kaspersky EnterpriseSpace Security (Workstation + File server + Mail Server) cho …
Last Updated: 12/8/2009 9:45:07 AM
Kaspersky TotalSpace Security 20 - 24 Users Base 1 Year (KOSS-4) US$71.00
- Licence phần mềm Kaspersky TotalSpace Security (Workstation + File server + Mail Server + Internet…
Last Updated: 12/8/2009 9:46:04 AM
Kaspersky TotalSpace Security 50 - 99 Users Base 1 Year (KOSS-4) US$57.00
- Licence phần mềm Kaspersky TotalSpace Security (Workstation + File server + Mail Server + Internet…
Last Updated: 12/8/2009 9:46:04 AM
Kaspersky BusinessSpace Security 80 Users Base 1 Year (KAS) Call
- Licence phần mềm Kaspersky BusinessSpace Security (Workstation + File server) cho máy trạm và máy …
Last Updated: 5/13/2011 8:10:33 AM
Kaspersky Small Office Security (1Server + 10PC) 1 Year (KSOS 10) Call
Last Updated: 8/19/2011 4:32:41 PM
Kaspersky Antivirus 2012 - 3 User - 1 Year (KAV) Call
- License phần mềm Kaspersky Antivirus 2012 (KAV) dùng cho 3 người dùng- Thời gian sử dụng: 1 năm
Last Updated: 12/12/2011 10:54:04 AM
Kaspersky Internet Security 2012 - 3 User - 1 Year (KIS) Call
- License phần mềm Kaspersky Internet Security 2012 (KIS) dùng cho 3 người dùng- Thời gian sử dụng: …
Last Updated: 12/16/2011 8:51:24 AM
Kaspersky Small Office Security (1Server + 5PC) 1 Year (KSOS 5) Call
Last Updated: 1/6/2012 4:13:56 PM
Kaspersky TotalSpace Security 10 - 10 Users Base 1 Year (KOSS-4) Call
- Licence phần mềm Kaspersky TotalSpace Security (Workstation + File server + Mail Server + Internet…
Last Updated: 7/28/2012 9:18:08 AM
Kaspersky Endpoint security for business -select (License cho 15 nguoi dung ) Call
- License phần mềm Kaspersky 2013 dùng cho 15 người dùng- Thời gian sử dụng: 3 năm
Last Updated: 7/27/2013 8:19:12 AM
Kaspersky Internet Security - Multi Devices US$32.00
- Giải pháp bảo mật toàn diện cho nhiều nền tảng máy tính, Mac & Android- 1 license sử dụng cho …
Last Updated: 3/14/2015 10:55:01 AM
Kaspersky Internet Security 2015 - 3User - 1 Year (KIS) Call
- License phần mềm Kaspersky Internet Security 2015 (KIS) dùng cho 3 người dùng- Thời gian sử dụng: …
Last Updated: 5/26/2015 11:51:58 AM

0
Theo tỉ giá hiện tại của ngân hàng
Tìm kiếm
E-SOLUTION

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.