E-SOLUTION
  

  Doanh nghiệp của bạn có cần một chiến lược về việc vận dụng Internet/Intranet trong việc kinh doanh?

" Mở rộng hoạt động kinh doanh trên Internet"
Chắc chắn rằng kế hoạch trên đã hiện diện trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp bạn vì Internet là mạng thông tin rộng khắp toàn cầu và là phương tiện hữu hiệu để hòa nhập với thế giới, nhưng có lẽ bạn còn đang phân vân về vấn đề rằng thời điểm nào là thích hợp nhất để triển khai cũng như đâu là khởi điểm tốt để có thể mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Một chiến lược phát triển web đúng đắn có thể cải tiến  đáng kể hoạt động và kinh doanh của một doanh nghiệp? 
Hãy trò chuyện với những chuyên viên phát triển web giàu kinh nghiệm của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp một điểm khởi đầu đầy đủ để có thể xây dựng một web site hiệu quả cho doanh nghiệp bạn. Bạn sẽ được biết công nghệ nào sẽ thích hợp nhất cho doanh nghiệp bạn, bạn cần phải chuẩn bị thông tin cần thiết nào, cũng như làm thế nào để đẩy mạnh năng suất kinh doanh, gia tăng doanh lợi.

 

 

 

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.