E-SOLUTION
  

Application


  Doanh nghiệp của bạn có cần nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, công cụ máy tính trong việc kinh doanh?

Các phần mềm trọn gói của chúng tôi

Chương trình KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI
Chương trình này có đầy đủ các chức năng quản lý tài chánh cần thiết cho một doanh nghiệp như: 

 • Kế toán tổng hợpaccounting.jpg (10309 bytes)

 • Ðịnh khoản
 • Các nghiệp vụ mua bán, nhập xuất, thu chi.
 • Báo cáo kế toán : bảng tổng kết tài sản, báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo thuế. 
 • Quản lý tồn kho : quản lý nhập - xuất - tồn
 • Quản lý công nợ : các khoản phải thu, phải trả.
 • Quản lý hoá đơn : quản lý việc phát hành hóa đơn
 • Quản lý các thiết bị bộ
 • Quản lý tài sản cố định
 • Quản lý nhân viên và người dùng

Chương trình QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Chương trình này có các chức năng sau:

 • Quản lý thông tin lý lịch nhân viên
 • Quản lý hợp đồng lao động (HÐLÐ)
 • Quản lý thông tin bảo hiểm : gồm các loại hình bảo hiểm sau:
  • Bảo hiểm y tế (BHYT)
  • Bảo hiểm xã hội (BHXH)
  • Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) . Ðổi thành Bảo hiểm tai nạn con người.
 • Quản lý các chế độ trợ cấp
 • Quản lý vấn đề nghỉ việc (thôi việc ) của nhân viên :
 • Khen thưởng. 

 • Kỷ luật và vi phạm nội quy.

 • Quản lý ngày phép.

 • Quản lý công đoàn : Quản lý ngày vào Công đoàn, số thẻ. Lập danh sách nhân viên đã vào công đoàn.

 • Quản lý văn thư lưu trữ

 • Tổng hợp lương: Hàng tháng, nhập kết quả lương của nhân viên. Thống kê lương bình quân của từng bộ phận, từng công nhân.

 • Quản lý việc xếp loại A - B- C.

Chương trình QUẢN LÝ VẬT TƯ

 • Chương trình cho phép quản lý vật tư ra vào kho; tính giá vốn của vật tư theo các phương pháp khác nhau.
 • Cho phép quản lý vật tư trên số lượng và tiền một cách song song.
 • Xử lý việc trễ pha giữa hàng và tiền.
 • Theo dõi được quá trình đặt hàng và giao hàng.
 • Xác định được vật tư trong toàn bộ vòng đời tồn tại của nó; cho phép quản lý tình hình vật ra vào kho nhiều lần.
 • Phân cấp nhiều loại người dùng theo yêu cầu quản lý của họ. 

Chương trình TÍNH PHÍ DỊCH VỤ INTERNET

 • Chương trình tính và in hóa đơn cho người dùng theo thời gian sử dụng dịch vụ Internet. Giá dịch vụ có thể thay đổi tùy theo đối tượng thuê.
 • Chương trình cho phép người quản trị mạng cấm người dùng sử dụng máy vào thời điểm bất kỳ.
 • Cho phép ghi nhận các khách hàng có đăng ký để cho họ hưởng các quyền ưu tiên nhất định.
 • Người sử dụng dịch vụ có thể lưu môi trường làm việc của mình để lần sau có thể dùng lại được.

Chương trình QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

 • Quản lý dịch vụ khách hàng.
 • Ghi nhận yêu cầu dịch vụ khách hàng.
 • Ðịnh kỳ bảo trì sữa cữa cho khách hàng.
 • Phân công xử lý yêu cầu khách hàng.
 • Theo dõi quá trình xử lý.
 • Thực hiện các yêu cầu báo giá tự động.
  • Tiếp nhận các yêu cầu xử lý báo giá.
  • Kết nối với chương trình kế toán để tự động phát sinh báo giá.
  • Xử lý fax báo giá tự động.

Chương trình QUẢN LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH

Chương trình dùng để ghi nhận và theo dõi tình hình xử lý dịch vụ cho khách hàng.

 • Ghi nhận chi tiết thiết bị khách hàng mang tới.
 • Tổ chức phân công kỹ thuật viên thực hiện.
 • Theo dõi và ghi nhận trạng thái của từng dịch vụ.

Thống kê tình hình xử lý dịch vụ: trạng thái từng phiếu dịch vụ, tình hình xử lý dịch vụ của từng nhân viên, số tiền thu được của từng dịch vụ...

Ðầu trang

 
140 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: (84.8) 39303470 - Fax: (84.8) 39303074 - Email: info@tnh.com.vn
Copyright ©2000-2011 T
&H Co.,Ltd. All rights reserved.